خیــــــال خــــــام
بهترین شعرهایی که خواندم 


عضویت در خبرنامه وبلاگجستجو
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

برچسب‌ها
دل (223)
دست (124)
عشق (121)
چشم (105)
شب (103)
دوست (99)
روز (86)
خواب (77)
دریا (68)
آب (66)
آغوش (62)
گل (61)
آدم (60)
باد (60)
درخت (59)
عاشق (57)
خیال (57)
راه (55)
خانه (52)
بهار (52)
یاد (51)
شعر (50)
نگاه (49)
بوسه (49)
غم (47)
درد (46)
خدا (46)
آتش (46)
سر (43)
دور (43)
قلب (40)
دنیا (38)
زخم (37)
تنها (35)
جان (35)
مرگ (34)
زمین (34)
پا (31)
گریه (31)
سنگ (31)
لب (30)
سال (30)
اشک (29)
تن (29)
صدا (28)
خاک (27)
آرزو (27)
ماه (27)
آینه (27)
سفر (27)
هوا (26)
سینه (26)
برگ (26)
گم (26)
سایه (25)
جهان (25)
امید (25)
ابر (25)
حرف (25)
ترس (24)
برف (23)
بال (23)
کوه (22)
رویا (22)
ماهی (21)
زیبا (20)
کوچه (20)
شهر (20)
صبح (19)
قفس (19)
سیاه (19)
جاده (19)
آرام (19)
عطر (19)
شمع (19)
مرد (19)
عکس (18)
ساعت (18)
مو (18)
نفس (18)
شانه (18)
عمر (17)
لینک دوستان
نــوروز مــي نشينــم و

تمــامي سبــزه هــا را گــره مــي زنــم

در چمنــزار و در خيــال!


جامــه بــزرگ گشــايشــي را مــي بــافــم

بــراي گــره اي

کــه تــو در سينــه ام زده اي . . .


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: نوروز , سبزه , گره , خیال , سینه


[ سه شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 22:30 ] [ خیــال خــام ]
نمــي تــوانــد فــرامــوشــت کنــد،

سيــب؛

بــا دنــدانــي

کــه از داغ تــو، بــر سينــه دارد . . .


شاعر: سجاد گودرزیموضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: سیب , دندان , داغ , سینه , فراموش


[ شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 22:56 ] [ خیــال خــام ]
بــاد را بــه پــرچــم سنجــاق کــرده‌انــد،

مــوج را بــه دريــا،

تــو را بــه هــر کــه خــواستــه‌اي؛

مــرا بــه خــاک سيــاه . . .


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: باد , موج , دریا , خاک , سیاه , پرچم


[ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 22:38 ] [ خیــال خــام ]
زنــدگــي را بــت هــايــي مــي ســازنــد

کــه از ديگــران مــي ســازيــم!


امــروز مــي ســازيــم،

ديگــر روز خــراب مــي کنيــم!


تــو بــت بــرفــي کــوچکــي بــودی

کــه از خجــالــت آب شــدي!

حــالا مــن مــانــده ام بســوزم

يــا بســازم . . .


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: زندگی , بت , امروز , روز , خراب , برف , کوچک , خجالت , آب


[ جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:19 ] [ خیــال خــام ]
غــرور گــوگــردي ام را بگيــران!

بگــذار روي سيگــاري

کــه نمــي دانــي بــراي بخــاطــر آوردنــم اســت

يــا از خــاطــر بــردنــم ...


بســرانم در ريــه ات

بــه يــاد روزهــايــي کــه نفســت بــودم!


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: غرور , گوگرد , سیگار , خاطر , ریه , یاد , روز , نفس


[ یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ ] [ 8:49 ] [ خیــال خــام ]
مــن را بــا هــر خــواب مــوي تــو،

از يــک طــرف آب مــي‌بــرد!


ســرت را بــا خــواب‌هــاي مختــلف

اگــر شــانــه مــي‌زنــي،

يــک خــواب‌اش را بگــذار بــراي مــن

تــا قــاب کنــم

بــراي ميــز کــارم...


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: خواب , مو , آب , سر , شانه , قاب


[ چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰ ] [ 8:43 ] [ خیــال خــام ]
هضمــش بــه مــا نمــي رســد،

بــا ايــن همــه گــلو

کــه پيشــش گيــر کــرده اســت!


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: هضم , گلو


[ یکشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 8:43 ] [ خیــال خــام ]
کشــاورزي خــوش بخــتم

بــا کــشتــزاري کــوچــک

                  و اربــابــي ســرزنــده


زمــينــت را لمــس مــي کنــم

بــوسه هــايــم را مــي کــارم و

                  بــرداشــت مــي کنــم ...


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: کشاورز , زمین , بوسه


[ دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 8:33 ] [ خیــال خــام ]
چشـــمان تو صـــدف اســت

بــر آن گـــوش مي خـــوابانم، وقــتي که خــوابيــده اي

تــا صــداي دريــايي را کــه در آن غــرق شــده ام

بشــنوم ...


شاعر: سجاد گودرزی


موضوعات مرتبط: سجاد گودرزی
برچسب‌ها: چشم , صدف , گوش , خواب , صدا , دریا , غرق


[ یکشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 8:27 ] [ خیــال خــام ]فريدون مشيري مهدي اخوان ثالث قيصر امين پور مهديه لطيفي کيکاووس ياکيده مارگوت بيکل
دکتر علي شريعتي گروس عبدالملکيان رضا کاظمي سينا به منش رسول يونان سيد علي صالحي
شمس لنگرودي محمد سلماني شهاب مقربين فروغ فرخزاد احمد شاملو حميد مصدق
هوشنگ ابتهاج نادر ابراهيمي محمدرضا شفيعي کدکني محمدرضا عبدالملکيان محمدعلي بهمني صادق هدايت
سارا محمدي اردهالي جليل صفربيگي کيوان مهرگان سجاد گودرزي شاپور جورکش حسين پناهي
بيژن جلالي فدريکو گارسيا لورکا سيد علي ميرافضلي حافظ موسوي ميلاد تهراني يغما گلرويي
حسين منزوي صمصام کشفي آرش پورعليزاده عباس معروفي نزار قباني پژمان الماسي نيا
عباس صفاري واهه آرمن کامران رسول زاده اورهان ولي عرفان نظر آهاري مهران پيرستاني
عمران صلاحي ناظم حکمت سيد مهدي موسوي کمال شفيعي مينو نصرت عليرضا روشن
نصرت رحماني مژگان عباسلو منيره حسيني روزبه سوهاني رابيندرانات تاگور عباس حسين نژاد
کاوه گوهرين سهيل محمودي حامد عسکري علي محمد مودب الياس علوي عليرضا بديع
ايرج تمجيدي ياور مهدي پور جبران خليل جبران بهرنگ قاسمي محمدمسعود کرمي ندا پيرستاني
ناصر رعيت نواز فاضل نظري اردلان سرفراز سهراب سپهري غلامرضا بروسان آنا آخماتووا
غادة السمان شل سيلور استاين مريم هوله مصطفي مستور منوچهر آتشي عباس کيارستمي
رويا زرين ليلا کردبچه سعدي رضا براهني علي معلم وصال شيرازي
ايرج زبردست فاطمه حق ورديان سيد محمد مرکبيان اصغر معاذي خاقاني سلمان ساوجي
عبدالصابر کاکايي رهي معيري فروغي بسطامي مولوي سيف فرغاني حافظ
کامران فريدي ابوسعيد ابوالخير شهريار سعيد بيابانکي محمدرضا لطفي مهرداد فلاح
يدالله رويايي ماياکوفسکي اهورا ايمان احمدرضا احمدي ملک الشعراي بهار سلمان هراتي
نجمه زارع روزبه بماني وحشي بافقي سيمين بهبهاني صائب تبريزي اکبر اکسیر
علی شفاعت پناهی یدالله گودرزی سعاد الصباح شهیار قنبری مهدی مظفری ساوجی سیاوش کسرایی
سید حمیدرضا برقعی شیرکو بی‌کس خسرو گلسرخی پابلو نرودا ریچارد براتیگان مهری رحمانی
افشین یدالهی محمدحسین بهرامیان ناصر حامدی ایرج جنتی عطایی آرش شفاعی عبدالجبار کاکایی
بابک صحرایی حسین صفا منصور اوجی الهام اسلامی مهدی فرجی بهرام بیضایی
ویکتور هوگو نیما یوشیج کریستین بوبن مهدی سهیلی نادر نادرپور صبا کاظمیان
فریدون فروغی بهومیل هرابال علیشاه مولوی حامد رحمتی پرویز ناتل خانلری حامد ابراهیم پور
محمود درویش ایلهان برک یاسر قنبرلو زانیار برور سیمین دانشور جویا معروفی
سید مهدی شجاعی مهرزاد امیرخانی رضا چایچی آلبر کامو نیلوفر لاری پور آنا گاوالدا
افشین صالحی سیروس نوذری بیژن نجدی گابریل گارسیا مارکز سیروس جمالی علیرضا قزوه
امیلی دیکنسون آنتوان دوسنت اگزوپری ویسلاوا شیمبورسکا جمال ثريا مجتبی کاشانی مرام‌ المصری
یانیس ریتسوس اریش فرید
درباره وبلاگ

رهــايــم كــن
تنــها
بــا همــين خيــال خــام
كــنــار رويــاي بــودنــت . .
مي خــواهــم
بــه حــال خــودم بــاشــم . . .

بــا خيــالــت همــيشــه
خــنــده هســت
بــوســه هســت
شــادي هســت

انــگــار همــه چيــز
بــوي خــوشبــختي میــدهــد . . .

دلــخــوشي هــايــم كــوچــك
و دلــم قــانــع اســت . . .

از روزي كــه خيــالــت اينــجاســت
آينــه را هــم پــاك نكــردم
مبــادا
چشــم در چشــم ِ حقيقت شــوم

اصــلا
حــقيــقت بــاشد سهــم تــو
خيـــال خـــام بــراي مــن
فــقــط
رهــايــم كــن . . .

شاعر: گیلدا ایازی
موضوعات مطالب
امکانات وب