خیــــــال خــــــام
بهترین شعرهایی که خواندم 


عضویت در خبرنامه وبلاگجستجو
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

برچسب‌ها
دل (153)
دست (75)
چشم (67)
شب (63)
عشق (62)
دوست (61)
روز (59)
دریا (52)
آب (49)
آغوش (44)
درخت (43)
خواب (42)
باد (42)
گل (41)
سر (39)
راه (37)
بوسه (35)
خدا (35)
یاد (34)
آتش (34)
خیال (33)
آدم (33)
عاشق (33)
نگاه (32)
غم (31)
دور (30)
بهار (29)
درد (28)
پا (27)
زمین (26)
جان (26)
تن (24)
زخم (23)
شعر (23)
خانه (23)
تنها (22)
سنگ (21)
لب (21)
دنیا (21)
ماه (21)
سینه (20)
سایه (20)
سال (19)
خاک (18)
قلب (18)
آینه (17)
امید (17)
گم (17)
نفس (16)
شمع (16)
هوا (16)
مرگ (16)
زیبا (16)
صدا (16)
مو (16)
برگ (16)
بال (15)
ابر (15)
ماهی (15)
سفر (15)
کوه (15)
رود (15)
شانه (14)
جهان (14)
قفس (14)
سیاه (14)
حرف (13)
ترس (13)
برف (13)
گریه (13)
خسته (13)
عطر (12)
آرزو (12)
اشک (12)
سیب (12)
جاده (11)
مرد (11)
کودک (11)
قرار (11)
لینک دوستان
بیرون این خانه،

این سنگ‌هایی که به پایم می گیرند و

رفتن را درد آورتر می کنند!

 

همان هایی اند

که سرت به آن ها خواهد خورد . . .

 

شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: سنگ , خانه , درد , سر , پا


[ پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ] [ 22:13 ] [ خیــال خــام ]
خستگی،

همیشه به کوه کندن نیست!


خستگی گاهی همین حسی ست

که بعد از هزار بار یک حرف را به کسی زدن، داری؛

وقتی نشنیده است؛

وقتی سوار شده است . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: کوه , حرف , خستگی , قطار , شب
ادامه مطلب


[ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ] [ 22:48 ] [ خیــال خــام ]
خداحافظی،

"خداحافظ" نمی خواهد . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


+ مناسبت نوشت: زادروز این شاعر گرامی را به ایشون، تبریک میگیم . . .


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: خداحافظ , بوسه , خواب , سلام , خاطره
ادامه مطلب


[ شنبه دهم اسفند 1392 ] [ 23:17 ] [ خیــال خــام ]
بــرای فــرار از دوســت داشتــن کســی؛

بــه تــا دیــر وقــت

کــار و

کــار و

کــار،

پنــاه مــی بــرنــد آدم هــا، گــاهــی!


تکلیــف مــن چیســت

کــه "قــرار" از مــن فــرار مــی کنــد؛

وقتــی تــو را دوســت داشتــن،

شغــل مــن اســت . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: فرار , کار , شغل , دوست , آدم


[ پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 ] [ 22:23 ] [ خیــال خــام ]
دلتنــگی،

شــوخــی ســرش نمــی شــود!


دلتنگــی مــوریــانــه اســت و

مــن هنــوز آدم نشــده ام!


مــن هنــوز،

چــوبــی ام . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: دلتنگی , آدم , چوب , دلتنگ , موریانه


[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 23:58 ] [ خیــال خــام ]
مــن بــر آنــم

کــه ســزاوار قــدم هــاي تــو بــاشــم

کــه بيــايــي، شــايــد!


تــو بــر آنــي

کــه قــدم هــات

بــه کــوي مــن بيچــاره نيفتــد، بــه غلــط . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: سزاوار , قدم , کوی , بیچاره , غلط


[ چهارشنبه هفتم فروردین 1392 ] [ 1:20 ] [ خیــال خــام ]
بیــرون ایــن خــانــه،

ایــن سنــگ هــایــی کــه بــه پــایــم مــی گیــرنــد و

رفتــن را درد آورتــر مــی کننــد؛

همــان هــایــی انــد

کــه ســرت بــه آن هــا خــواهــد خــورد . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: خانه , سنگ , پا , درد , سر


[ شنبه سی ام دی 1391 ] [ 22:54 ] [ خیــال خــام ]
نــه مــن گــريــه مــي کنــم،

نــه تــو کمــي شــانــه مــي شــوي بــرايــم!


هيــچ مــي دانستــي،

بــه آغــوش بــي چشمــداشــت تــو،

بــه چشــم افســانــه مــي نگــرم؟!


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: گریه , شانه , آغوش , چشم , افسانه


[ دوشنبه دوم مرداد 1391 ] [ 23:2 ] [ خیــال خــام ]
نگــران مــن نبــاش!

آن دورهــا کــه ايستــاده‌اي،

مــن روز بــه روز

فيلســوف‌تــر مــي‌شــوم!


مثــلا گــريــه،

ميعــان روح اســت!


خــودم کشــف کــرده‌ام . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: نگران , دور , روز , فیلسوف , گریه , میعان , روح , کشف


[ یکشنبه چهارم تیر 1391 ] [ 22:33 ] [ خیــال خــام ]
چــه اشکــالــي دارد اگــر

بهشــت را بــه جهنميــان بــدهنــد،

تــو را،

بــه مــن؟!


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: بهشت , جهنم


[ سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391 ] [ 22:16 ] [ خیــال خــام ]
بــال بــال مــي زنــم!

نــه پــرنــده ام،

نــه فــرشتــه!


تــو را مــي خــواهــم . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: بال , پرنده , فرشته


[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 23:18 ] [ خیــال خــام ]
مــن

تــافتــه ء جــدا بــافتــه نيستــم!


مــن

بــا همــه بــافتــه شــده ام!


تنهــا

خــواب آلــود

و

بــي حــوصلــه بــوده انــد،

خــدا

و فــرشتگــان سينــه چــاکــش،

بــه وقــت بــافتنــم انگــار . . .


شاعر: مهدیه لطیفی


موضوعات مرتبط: مهدیه لطیفی
برچسب‌ها: تافته , جدا , تنها , خواب , خدا , فرشته , سینه


[ شنبه هفدهم دی 1390 ] [ 23:22 ] [ خیــال خــام ]فريدون مشيري مهدي اخوان ثالث قيصر امين پور مهديه لطيفي کيکاووس ياکيده مارگوت بيکل
دکتر علي شريعتي گروس عبدالملکيان رضا کاظمي سينا به منش رسول يونان سيد علي صالحي
شمس لنگرودي محمد سلماني شهاب مقربين فروغ فرخزاد احمد شاملو حميد مصدق
هوشنگ ابتهاج نادر ابراهيمي محمدرضا شفيعي کدکني محمدرضا عبدالملکيان محمدعلي بهمني صادق هدايت
سارا محمدي اردهالي جليل صفربيگي کيوان مهرگان سجاد گودرزي شاپور جورکش حسين پناهي
بيژن جلالي فدريکو گارسيا لورکا سيد علي ميرافضلي حافظ موسوي ميلاد تهراني يغما گلرويي
حسين منزوي صمصام کشفي آرش پورعليزاده عباس معروفي نزار قباني پژمان الماسي نيا
عباس صفاري واهه آرمن کامران رسول زاده اورهان ولي عرفان نظر آهاري مهران پيرستاني
عمران صلاحي ناظم حکمت سيد مهدي موسوي کمال شفيعي مينو نصرت عليرضا روشن
نصرت رحماني مژگان عباسلو منيره حسيني روزبه سوهاني رابيندرانات تاگور عباس حسين نژاد
کاوه گوهرين سهيل محمودي حامد عسکري علي محمد مودب الياس علوي عليرضا بديع
ايرج تمجيدي ياور مهدي پور جبران خليل جبران بهرنگ قاسمي محمدمسعود کرمي ندا پيرستاني
ناصر رعيت نواز فاضل نظري اردلان سرفراز سهراب سپهري غلامرضا بروسان آنا آخماتووا
غادة السمان شل سيلور استاين مريم هوله مصطفي مستور منوچهر آتشي عباس کيارستمي
رويا زرين ليلا کردبچه سعدي رضا براهني علي معلم وصال شيرازي
ايرج زبردست فاطمه حق ورديان سيد محمد مرکبيان اصغر معاذي خاقاني سلمان ساوجي
عبدالصابر کاکايي رهي معيري فروغي بسطامي مولوي سيف فرغاني حافظ
کامران فريدي ابوسعيد ابوالخير شهريار سعيد بيابانکي محمدرضا لطفي مهرداد فلاح
يدالله رويايي ماياکوفسکي اهورا ايمان احمدرضا احمدي ملک الشعراي بهار سلمان هراتي
نجمه زارع روزبه بماني وحشي بافقي سيمين بهبهاني صائب تبريزي اکبر اکسیر
علی شفاعت پناهی یدالله گودرزی سعاد الصباح شهیار قنبری مهدی مظفری ساوجی سیاوش کسرایی
سید حمیدرضا برقعی شیرکو بی‌کس خسرو گلسرخی پابلو نرودا ریچارد براتیگان مهری رحمانی
افشین یدالهی محمدحسین بهرامیان ناصر حامدی ایرج جنتی عطایی آرش شفاعی عبدالجبار کاکایی
بابک صحرایی حسین صفا منصور اوجی الهام اسلامی مهدی فرجی بهرام بیضایی
ویکتور هوگو نیما یوشیج کریستین بوبن مهدی سهیلی نادر نادرپور صبا کاظمیان
فریدون فروغی بهومیل هرابال علیشاه مولوی حامد رحمتی پرویز ناتل خانلری حامد ابراهیم پور
محمود درویش
درباره وبلاگ

رهــايــم كــن
تنــها
بــا همــين خيــال خــام
كــنــار رويــاي بــودنــت . .
مي خــواهــم
بــه حــال خــودم بــاشــم . . .

بــا خيــالــت همــيشــه
خــنــده هســت
بــوســه هســت
شــادي هســت

انــگــار همــه چيــز
بــوي خــوشبــختي میــدهــد . . .

دلــخــوشي هــايــم كــوچــك
و دلــم قــانــع اســت . . .

از روزي كــه خيــالــت اينــجاســت
آينــه را هــم پــاك نكــردم
مبــادا
چشــم در چشــم ِ حقيقت شــوم

اصــلا
حــقيــقت بــاشد سهــم تــو
خيـــال خـــام بــراي مــن
فــقــط
رهــايــم كــن . . .

شاعر: گیلدا ایازی
موضوعات مطالب
امکانات وب


khiyalekham.blogfa.com